Machinale boringen
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | machinale boringen

 

Op vele terreinen vormt het nemen van bodemmonsters door de aanwezigheid van harde lagen een probleem. Bovendien zijn verontreinigingen soms zo diep in de bodem of het grondwater doorgedrongen dat handmatige boringen hier ontoereikend zijn. Voor zulke situaties kunnen wij machines inschakelen die speciaal ontworpen zijn voor gebruik bij milieukundig, geohydrologisch en geotechnisch bodemonderzoek. Het zijn volledig diesel-hydraulisch aangedreven kleine grondboormachines gemonteerd op een speciaal ontworpen rupsonderstel dat door zijn uitvoering uitermate geschikt is om onder moeilijke terreinomstandigheden te worden gebruikt en gemakkelijk te manoeuvreren is in ruimtes met beperkte afmetingen.

Met deze machines kunnen we, afhankelijk van het terrein en de kwaliteitseisen van het onderzoek, verschillende boortechnieken uitvoeren: (volle en holle) avegaarboringen, ramgutsen, pulsen en (verbuisde) spoelboringen.

Avegaarboringen
worden veelvuldig toegepast in puinhoudende en grindrijke bodems waar andere technieken niet kunnen toegepast worden. Nadeel van deze methode is de minder nauwkeurige boorbeschrijving en monstername.

Voor de uitvoering van milieuboringen waar een ongeroerde staalname van grond nodig is, kan er met ramguts en/of liners gewerkt worden.  De machine die hiervoor ingezet wordt is geschikt voor boringen in verhardingslagen (sterk puin-, grind-, kolenresten-houdende bodem).

Pulsboringen zijn geschikt voor het plaatsen van peilbuizen op plekken waar de bodemopbouw van cruciaal belang is. Grondmonsters kunnen met deze methode zowel geroerd als ongeroerd (steekbussen) worden genomen. Deze methode garandeert een goede plaatsing, waarbij aanwezige klei- en leemlagen goed kunnen worden hersteld.

Bij in situ-saneringen worden er vaak verticale onttrekkingsfilters en/of injectiefilters geplaatst. Ook hiervoor kunnen wij de geschikte machines en ervaring ter beschikking stellen van bodemsaneerbedrijven.  Wij kunnen bovendien meerdere technieken en boorstellingen gelijktijdig op een project inzetten waardoor uitvoeringstermijnen gegarandeerd kunnen worden.

Spoelboringen tenslotte kunnen toegepast worden bij het aanbrengen van collectorsystemen  voor bodemenergie.

Wilt u weten wat wij op het gebied van machinale boringen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba