Handmatige boringen
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | handmatige boringen

 

De basis van elk bodemonderzoek bestaat uit kwalitatief hoogstaand veldwerk dat een representatief beeld moet geven van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Het uitvoeren van handmatige boringen vormt het meest arbeidsintensieve gedeelte van het bodemonderzoek. 

Interne procedures vormen de basis van ons kwaliteitsbeleid. De staalnames gebeuren vanzelfsprekend ook conform de verschillende wetgevingen. Onze veldwerkers zijn  vertrouwd met de codes van goede praktijk van de BIM (Leefmilieu Brussel) voor projecten in het Brussels Gewest, de CWBP (Code Wallon de Bonnes Pratiques) voor onderzoeken in het Waals Gewest, en het CMA (Compendium voor Monstername en Analyse) in Vlaanderen. Verder wordt er ook gewerkt volgens specifieke voorschriften zoals die bijvoorbeeld bepaald zijn door organisaties zoals Bofas en Vlabotex.

Onze boorwagens zijn standaard uitgerust met voldoende materiaal om elk handmatig uitvoerbaar project tot een goed einde te brengen. Om eventuele verhardingen te verwijderen of te doorboren beschikken ze over een diamantkernboor met bijbehorende kernen.

Handmatige boringen kunnen afgewerkt worden tot peilbuizen met een diameter van 32 mm tot 63 mm.

Pulsmateriaal wordt gebruikt voor het plaatsen van peilbuizen in zandige bodems waar het boorgat dreigt dicht te slibben alvorens de peilbuis wordt geplaatst. Het plaatsen van een zogenaamde ‘casing’ verhindert de verticale verspreiding van eventuele verontreiniging.

Komen we in beperkte mate puin of andere steenachtige obstakels tegen, dan wordt geprobeerd om met ramgutsmateriaal de boring verder te zetten tot de gewenste diepte.

Indien de diepte of aanwezigheid van puin of harde lagen het onmogelijk maakt om handmatig verder te boren, kunnen wij steeds machinale boringen aanbieden.

Om ondergrondse leidingen op te sporen wordt er gebruik gemaak van een Cat+ en Genny-leidingdetectiesysteem.

Onze boormeesters maken de boorbeschrijvingen op basis van de zintuiglijke waarnemingen digitaal op terrein met behulp van de veldcomputer. De terreingegevens worden daags na het veldwerk aan de opdrachtgever bezorgd. De barcodes van staalnamerecipiënten worden ingescand zodat fouten vrijwel uitgesloten zijn, en ze heel makkelijk aan de labopdracht kunnen gekoppeld worden.

Dagelijks komen verschillende labo’s de grondstalen ophalen die in een speciaal daarvoor ingerichte koelcel worden bewaard.

Wilt u weten wat wij op het gebied van handmatige boringen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba