Grondwaterstaalname
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | grondwaterstaalname

 

Grondwaterstaalname is een erg belangrijk onderdeel van een bodemonderzoek. Hierdoor kan er onderzocht worden of een eventuele verontreiniging zich reeds in de verzadigde zone bevindt en hoever zij zich in dat geval verspreid heeft.

Omdat deze staalname specifieke vaardigheden en kennis vereist, houdt een aantal van onze medewerkers zich haast uitsluitend bezig met grondwater waardoor zij in deze materie al een behoorlijke expertise hebben verworven. De staalnamewagens zijn uitgerust om de meeste staalnames met succes uit te voeren.

Tot een diepte van 8 meter doen we de bemonsteringen met behulp van een peristaltische pomp, waarbij het debiet zodanig fijn kan afgestemd worden op de opbrengst van de peilbuizen dat een low flow staalname conform de vigerende wettelijke voorschriften mogelijk is.

Voor de bemonstering van diepe peilbuizen (> 9m) kan er gebruik gemaakt
worden van zogenaamde walvispompjes. Dit zijn 12V onderwaterpompjes met kleine krachtige motortjes. Ze passen in peilbuizen met een binnendiameter van minimum 38mm, en kunnen 10 meter water omhoog drukken aan een variabel debiet. De opvoerhoogte kan per tien meter vermeerderd worden door enkele van deze pompjes in serie met elkaar te verbinden.

Als de diameter te klein is, kan de hydrolift ingeschakeld worden. Deze 220V elektrisch aangedreven kogelkleppomp maakt eveneens een kwaliteitsvolle waterstaalname mogelijk.

Hydrolift


Twister big

Voor de bemonstering van diepe en brede peilbuizen beschikken wij tenslotte over MP1-pompen. Deze pompen worden elektrisch aangedreven via een stroomaggregaat of lokale netstroom en zijn frequentiegestuurd. Hierdoor geven ze een perfect traploos regelbaar debiet van 0 tot maximaal 2000 liter per uur. Dat maakt zowel het snelle doorspoelen als een anaërobe bemonstering op een rustig debiet mogelijk. De MP1-pompen kunnen ook ingeschakeld worden bij bodemenergie-metingen.

Tijdens de grondwaterbemonstering worden steeds standaard temperatuur, pH-waarde en geleidbaarheid  (EC) genoteerd. Optioneel kunnen ook de redoxpotentiaal , het percentage opgeloste zuurstof en de troebelheid van het water opgemeten worden. Drijflaagmeters kunnen de aanwezigheid en dikte van een drijflaag vaststellen door middel van een sonde die het onderscheid kan maken tussen geleidende en  niet-geleidende stoffen. Een specifiek geluidssignaal geeft aan welke type vloeistof op dat moment in contact komt met de sonde. Veldfiltratie is ook steeds mogelijk.

Indien de horizontale doorlaatbaarheid van de bodem berekend moet worden, kunnen wij een pompproef (slugtest) uitvoeren met behulp van een diver die met een interval van 5 seconden de stijghoogte in de peilbuis registreert. Wij kunnen de gegevens digitaal aanleveren.

De grondwaterstroming kan bepaald worden aan de hand van de nivellering van een aantal peilbuizen (minstens 3) in dezelfde grondwaterlaag.

Wilt u weten wat wij op het gebied van grondwaterstaalname voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba