Bodemenergiesystemen
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | bodemenergiesystemen

 
Bodemenergiesystemen, aardwarmte en geothermie
ASA bvba voert samen met HMB B.V. uit Nederland gezamenlijk mechanische boren uit voor het installeren van bodemcollectoren ten behoeve van warmtepompen.

Bodemenergie heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij het van een innovatieve technologie is uitgegroeid naar een bewezen technologie. Technologische innovatie maakte deze vorm van duurzame energie bereikbaar voor steeds meer gebruikers. Een hogere prijs van meer traditionele energiebronnen, een steeds grotere koelbehoefte en beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie kunnen de groei nog verder versterken.
 
Verschillende systemen

Warmte koude opslag (WKO)
Bij WKO worden de waterhoudende lagen in de bodem gebruikt om warmte en koude in op te slaan. In de zomer kan de lage temperatuur van het grondwater gebruikt worden om gebouwen mee te koelen. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt in de bodem opgeslagen en kan naast de al aanwezige warmte in de winter gebruikt worden om het gebouw te verwarmen. In de praktijk zijn hier besparingen van 40 tot 80% bereikt, afhankelijk van de geologie van het gebied. WKO bodemenergiesystemen zijn vooral geschikt voor panden met een grote warmte- en koude- vraag zoals kantoren, ziekenhuizen e.d.
 
 
Open bronsystemen
Open grondwatersystemen gebruiken grondwater dat via een bron (deepwell) wordt onttrokken en na gebruik wordt geïnfiltreerd. Dat gebeurt op enkele tientallen tot ruim honderd meter diepte, afhankelijk van waar zich een geschikt watervoerend pakket bevindt. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid en daarna weer in de bodem geïnfiltreerd. Open bronsystemen worden vooral toegepast bij goed doorlatende waterpakketten met een goede waterkwaliteit bij niet al te grote koude-/warmtevraag.
 
 
Gesloten systemen
Bodemwarmtewisselaars staan hierbij niet in open verbinding met het grondwater. Er is een gesloten systeem waardoor water met een antivriesmiddel wordt rondgepompt. De thermische energie wordt door middel van geleiding via de buiswanden overgedragen aan een warmtepomp. Dit is het collectorsysteem. Bodemwarmtewisselaars kunnen tot een diepte van tientallen tot meer dan tweehonderd meter reiken bij de verticale variant. Er is ook een horizontale ondiepe variant en ook een combinatie van verticale en horizontale warmtewisselaars wordt gebruikt. Van de bodemenergiesystemen is het collectorsysteem storingsongevoelig omdat geen grondwater hoeft te worden geïnfiltreerd. Daarvoor vergen ze geen of nauwelijks onderhoud en kunnen zeer lang mee gaan. Toepassingsgebieden zijn (vrijstaande) woningen, appartementencomplexen, zorgcentra, (kleinere) kantoorpanden, bedrijfspanden/hallen, etc.
 
 
Nadelen en voordelen
Het toepassen van bodemenergie, aardwarmte en geothermie heeft als nadeel dat aanvankelijk de aanlegkosten hoger zijn dan bij een meer traditionele energievoorziening. Dit wordt door de aanzienlijk lagere exploitatiekosten snel weer terugverdiend. Terwijl de kosten van gas en elektriciteit gestaag stijgen zullen de kosten van de aanleg van een bodemenergiesysteem, naarmate er meer gebruik van wordt gemaakt, eerder dalen. Naast voordelen voor de gebruiker, zowel verwarmen als koelen, biedt het gebruik van aardwarmte ook aanzienlijke voordelen voor het milieu zoals een lagere emissie van schadelijke stoffen. Kortom een vorm van duurzame energie waarvan de toevoer constant is en niet seizoensgebonden, waarbij grote financiële voordelen worden behaald bij een koudevraag. Terugverdientijd van 4 tot 10 jaar zijn realistisch.
 
ASA bvba, een ervaren en innovatieve partner
ASA bvba heeft samen met HMB B.V. op het gebied van bodemenergiesystemen al jarenlang ervaring in Nederland en België, maar blijft daarnaast ook de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Een voorbeeld daarvan is de expertise met betrekking tot combinatie van de aanleg van een bodemenergiesysteem met bodemsanering. Dat kan zowel financieel als milieukundig lucratief uitpakken. Verontreinigingen die met behulp van bodemenergiesystemen aangepakt kunnen worden zijn ondermeer chloorwaterstoffen, olie, benzine, diesel, kerosine en naftaleen. Een andere innovatie is het gebruik van de nieuwste boortechnieken zoals het zgn. ‘verbuisd spoel-boren’ waardoor het plaatsen van collectoren in steen- en grindhoudende gebieden mogelijk is geworden.

ASA bvba heeft samen met HMB B.V. ruime ervaring met het aanbrengen van collectorsystemen. Dit is het meest gebruikte systeem van benutten van bodemenergie, dat zo’n 90% van de markt uitmaakt. Wij hebben ervaring met het aanbrengen systemen waarbij naast de verticale boringen ook het horizontale leidingwerk tot aan de verdeler/ huisgevel wordt aangelegd.

Wilt u weten wat wij op het gebied van bodemenergiesystemen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.
 
Klik hier voor een kleine overzicht van uitgevoerde projecten ten behoeve van bodemenergiesystemen.
 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba