Bodemenergiemetingen
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | bodemenergiemetingen

 

De aanleg van een bodemwarmtesysteem is kostbaar. Het is daarom belangrijk vooraf het rendement en de risico’s te berekenen.

ASA bvba verricht metingen in het kader van haalbaarheidsstudies voor bodemenergie-systemen. Ook kan een vergunningsvoorschrift van de provincie leiden tot periodieke kwaliteitsmetingen. De metingen bestaan uit monstername en veldregistratie van onder andere temperatuur (tot 200 meter diepte!), zuurstof, zuurgraad, geleidingsvermogen en de redox-potentiaal. In het laboratorium worden de macroparameters bepaald, zoals ijzer en chloride. 

Ronduit specialistisch is de bemonstering onder druk voor de bepaling van opgeloste gassen, zoals argon, zuurstof, stikstof en methaan. Tot een diepte van 100 m-mv kunnen monsters worden genomen.

Deze metingen van zijn de beste input voor een haalbaarheids-studie op basis van feitelijke gegevens.

Voor de dimensionering en aanleg van bodemenergiesystemen kunnen wij u eveneens van dienst zijn.

Wilt u weten wat wij op het gebied van bodemenergiemetingen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba