Asbest in grondonderzoek
  ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

Diensten | asbest in grondonderzoek

 

Wij kunnen voor u veldwerk uitvoeren in het kader van een verkennend of een nader onderzoek naar asbest in bodem. Hierbij wordt vastgelegd hoeveel en wat voor asbesthoudend materiaal aanwezig is in de bodem.

De medewerkers die het veldwerk uitvoeren werken volgens het nederlandse VKB-protocol 2018 “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”.

Tijdens een voorstudie wordt er door een visuele inspectie van het maaiveld van het terrein uitgevoerd. Hierbij worden asbestverdachte zones afgebakend en worden er eventueel al verkenningsputjes gemaakt.

De eigenlijke bemonstering gebeurt dan via het graven van een sleuf waarbij de opgegraven grond over een schuddende zeef wordt verspreid. De zeef heeft een voldoende grote maaswijdte waardoor de asbesthoudende materialen  niet worden doorgelaten. Er wordt een monster genomen van het asbesthoudend materiaal en van het gezeefd materiaal.

Tijdens deze werkzaamheden wordt uiterste zorg besteed aan de voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden bij mogelijk contact met asbesthoudende materialen. Zo dragen de veldwerkers de nodige PMB’s (tyvek overall, adembescherming, handschoenen) en wordt er indien nodig een deco-unit voorzien op terrein.

Na het onderzoek krijgt u een overzichtelijke beschrijving van de aanwezige asbesthoudende materialen. De monsters worden in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht.

Wilt u weten wat wij op het gebied van asbest in grondonderzoek voor u kunnen betekenen? Vraag dan via +32(0)3-6059581 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan. U bent altijd welkom op ons kantoor op het industrieterrein in Schoten. Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
 
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba