ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Forages mécaniques
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 

ASA bvba | algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van derden, van toepassing op alle offertes van ASA bvba en alle overeenkomsten tussen ASA bvba en de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden als PDF-document. Om een PDF-document te kunnen lezen en opslaan hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

 

 

Algemene voorwaarden ASA bvba

 

  Contact
  Peter Luyckx
  Chef d’entreprise
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
   
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba