ASA bvba
  Home 
  Kwaliteitsborging
  Contact
   
  Diensten
  Handmatige boringen
  Machinale boringen
  Grondwaterstaalname
  Slibbemonstering
  Asbest in grondonderzoek
  Bodemenergiemetingen
  Bodemenergiesystemen
  Milieukundige begeleiding
    
  Links
  OVAM
  EMIS
  LNE
  Bodemplatform
  HMB B.V.
  PJ Milieu BV
   
 
ASA bvba | kwaliteitsborging
 
Veiligheid

ASA is een VCA*-gecertificeerde onderneming. VCA* staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-certificertificaatcaat is ontwikkeld om (onder)aannemers op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheerssysteem. Het VCA*-label geeft aan dat het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu ten opzichte van zijn werknemers naleeft.

Intern vinden wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers van levensbelang.

Eén van de vereisten voor het behalen van dit certificaat is dat alle operationele medewerkers bij een gecertificeerde instelling een basisopleiding veiligheid volgen en geslaagd zijn in het bijbehorend examen. Deze opleiding heeft als doel het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau te tillen en inzicht te verschaffen in de eigen verantwoordelijkheden van onze mensen, maar ook die van de werkgever en de opdrachtgever.

Tijdens periodieke toolboxmeetings en werkplekinspecties bespreken we diverse zaken zoals veiligheidsissues, procedures en eventuele aandachtspunten die ons zowel door opdrachtgevers als onze eigen mensen zijn doorgegeven.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit certificaat over een sluitend veiligheidsbeheersysteem beschikken.

 
Kwaliteit

Wij hebben een intern kwaliteitssysteem ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen van onze opdrachtgevers.

Om onze kwaliteit te waarborgen hebben wij een eigen kwaliteitshandboek opgesteld, en wordt er gewerkt volgens duidelijke regels en afspraken. Werkinstructies en werkprocedures hebben het doel om verdere details te geven voor het uitvoeren van specifieke opdrachten. Calibratieprocedures geven de nodige informatie over het calibreren van de toestellen waarvan een periodieke controle op hun werking vereist is.

Verder zijn een aantal van onze medewerkers gecertificeerd volgens de nederlandse BRL SIKB 2000, meer bepaald voor de protocollen 2001 (“plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing”) en 2002 (“nemen van grondwatermonsters”).

Interne opleidingen die op regelmatige basis worden georganiseerd zorgen ervoor dat onze medewerkers steeds bij blijven.

Een uitgewerkt competentiebeheer zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste werkzaamheden ingezet kunnen worden.
 
ASA is erkend als kwaliteitsvol onderaannemer door de VEB.
 
 
  Contact
  Peter Luyckx
  Zaakvoerder
  +32(0)3-6059581
  peter.luyckx@asa-bvba.be
   
   
   
   
   
   
   
  home | algemene voorwaarden | disclaimer | nieuws | vacature
© 2018 | ASA bvba